CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm. 2 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Carballo

Tipoloxías Industria 

Código 2425/2021

Expediente 2021AAE2575

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 14/06/2021

Data de remate do período de consulta 26/07/2021

Estado:  AAE rematada