CMATI

|
|
|
Compartir

Guía de Cor e Materiais de Galicia

A finalidade da Guía de Cor e Materiais de Galicia é proporcionar uns criterios e directrices técnicas e obxectivas para a regulación do emprego da cor e os materiais de revestimentos arquitectónicos nas paisaxes urbanas, rururbanas e rurais das doce grandes áreas paisaxísticas de Galicia. Esta Guía está fundamentada sobre unha investigación das características das edificacións tradicionais e orientada a asegurar unhas boas condicións de integración paisaxística, tanto en obras de rehabilitación ou reforma de edificacións existentes, como en obras de nova construción. Os criterios expresados na Guía pretenden lograr un equilibrio entre a congruencia coa arquitectura tradicional, e por tanto co patrimonio cultural en sentido amplo, e a procura dun nivel alto de calidade escénica nas contornas humanas.

Con este fin, tras unha análise de preto de 3.800 edificacións en núcleos urbanos, periurbanos ou núcleos rurais, solo rústico e polígonos industriais, obtívose un diagnóstico sobre os materiais e cores empregados na arquitectura tradicional e recente en cada comarca paisaxística, así como unha proposta sobre os materiais e cores recomendados para ser utilizados en cada tipoloxía de edificación.

A Guía está estruturada en catorce tomos:

 • Unha Memoria na que se expoñen os antecedentes, outras experiencias semellantes, se explica a metodoloxía desenvolvida, se resumen as características da paisaxe de cada Grande Área Paisaxística e se sintetizan os traballos de recollida de información e as conclusións xerais de diagnóstico de materiais e cores para cada unha das grandes áreas paisaxísticas.
 • Un tomo de Instrucións de uso, que inclúe as instrucións para a utilización da Guía, así como os criterios e recomendacións xerais para o emprego dos materiais e as cores nas construcións.
 • Doce cadernos, un por cada Grande Área Paisaxística, nos que se recollen as cartas de cores detalladas para cada unha das tipoloxías de edificación consideradas.

 

Xornadas de presentación da Guía de Cor e Materiais de Galicia:


 

En colaboración coa Fundación Laboral da Construción, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través do Instituto de Estudos do Territorio, organiza varias xornadas de presentación da Guía de cor e materiais de Galicia, abertas a todos os profesionais e cidadáns interesados na mesma.


 

A CORUÑA

05 de febreiro de 2018

Lugar:

Fundación Laboral de la Construcción.

Polígono Sabón, parcela 131 a. Arteixo

LUGO

23 de febreiro de 2018

Lugar:

Fundación Laboral da Construcción.

San Xoan do Alto, s/n. Vilaesteve

OURENSE

19 de febreiro de 2018

Lugar:

Asociación de empresarios da Construcción

Rúa Padilla, 1-3. Ourense

PONTEVEDRA

07 de febreiro de 2018

Lugar: Fundación Laboral de la Construcción.

Camiño da Raposeira, 24. Vigo


 

A confirmación de asistencia realizarase no correo electrónico secretaria.iet@xunta.gal ou nos teléfonos 981-541 755 / 56.Guía de Color y Materiales de Galicia

 

Anexo I Fichas da Toma de Datos

 

Visor toma de datos en campo 

 

Anexo II Fichas das Propostas de Integración por Comarca Paisaxísticas 

Documento/s relacionados
 • Memoria Descargar  (1.100 Kb)
 • Instrucións de Uso Descargar  (7.415 Kb)
 • Tomo I - Serras Orientais Descargar  (3.213 Kb)
 • Tomo II - Serras Surorientais Descargar  (3.549 Kb)
 • Tomo III - Chairas e Fosas Luguesas Descargar  (3.686 Kb)
 • Tomo IV - Chairas, Fosas e Serras Ourensás Descargar  (4.365 Kb)
 • Tomo V - Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil Descargar  (4.537 Kb)
 • Tomo VI - Costa Sur – Baixo Miño Descargar  (2.291 Kb)
 • Tomo VII - Galicia Central Descargar  (2.772 Kb)
 • Tomo VIII- Rías Baixas Descargar  (3.373 Kb)
 • Tomo IX - Chairas e Fosas Occidentais Descargar  (3.457 Kb)
 • Tomo X - Golfo Ártabro Descargar  (3.299 Kb)
 • Tomo XI - Galicia Setentrional Descargar  (2.116 Kb)
 • Tomo XII - A Mariña – Baixo Eo Descargar  (5.466 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - I - Serras Orientais Descargar  (26.561 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - II - Serras Surorientais Descargar  (20.635 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - III - Chairas e Fosas Luguesas Descargar  (27.636 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - IV - Chairas, Fosas e Serras Ourensás Descargar  (44.560 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - V - Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil Descargar  (41.539 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - VI - Costa Sur – Baixo Miño Descargar  (65.101 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - VII - Galicia Central Descargar  (201.841 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - VIII- Rías Baixas Descargar  (139.126 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - IX - Chairas e Fosas Occidentais Descargar  (125.303 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - X - Golfo Ártabro Descargar  (5.062 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - XI - Galicia Setentrional Descargar  (25.721 Kb)
 • Anexo I - Fichas da Toma de Datos - XII - A Mariña – Baixo Eo Descargar  (14.234 Kb)
 • Anexo II – Fichas das Propostas de Integración por Comarca Paisaxísticas Descargar  (93.774 Kb)
Ligazon/s relacionadas